Norsk Fjordhestsenter har aktivitetar gjennom heile året, og er fast undervisningsstad for Fjordane folkehøgskule. Vår og sommar er det høg aktivitet ved seminstasjonen der hopper frå heile landet får tilbod om inseminering frå gode fjordhesthingstar.

Alle er velkome innom for ein hesteprat og for å sjå på anlegget. Aktiviteten vil variere alt etter kor mange hestar som er på beite, og andre oppgåver ved senteret. For grupper kan vi skreddarsy opplegg og tilpasse tidspunkt.

 

Leietur ved Norsk Fjordhestsenter

Leieturar i området kring Norsk Fjordhestsenter passar godt for barn som ønskjer ei trygg oppleving på ein av fjordhestane våre.

FraNOK 250
Bestill nå!

Omvising Norsk Fjordhestsenter

Du vil få møte fjordhesten og lære historia om ein av dei eldste hesterasene i verda.  Norsk Fjordhestsenter er eit kompetansesenter for fjordhesten, med informasjons- og rådgivingsteneste for alle forhold rundt denne heilnorske hesten. Ei av hovudoppgåvene er å fremje avl og bruk av fjordingen. Det er også stor kursaktivitet ved senteret gjennom året, og Fjordane folkehøgskule har si undervisning her. Vår og sommar er det høg aktivitet ved seminstasjonen. Norsk Fjordhestsenter vart oppretta i 1989 og er eigd av Norges Fjordhestlag, Eid kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

FraNOK 150
Bestill nå!

Rideturar i Hjelmelandsdalen, ettermiddagar kl 16

I samarbeid med Harpefossen skisenter har vi rideturar i Hjemelanddsdalen. Turane går langs den Gamle Trondhjemske Postvegen og tek omlag 2-2,5 timar i skrittetempo. Aldersgrense 9 år.

FraNOK 750
Bestill nå!

Rideturar til Utsikten

Frå Norsk Fjordhestsentertilbyr vi ridetur på ridestien over Eid sentrum. Turen har panorama utsikt over Eid sentrum og fjorden. Turen tek omlag 1.5 timar i skrittetempo. Aldersgrense 9 år.  

FraNOK 550
Bestill nå!