Vilkår og betingelser

Please note that credit card payments for Norsk Fjordhestsenter AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Vilkår og føresetnader

Våre aktivitetar kan bestillast gjennom https://norsk-fjordhestsenter1.trekksoft.com eller ved å kontakte Norsk Fjordhestsenter direkte:

Tel.: (+47) 57 86 48 00

booking@norsk-fjordhestsenter.no

 

Aktivitetane vert betalt gjennom bookingsystemet Trekksoft, eller direkte til aktivitetsleiarane med kort, kontant eller Vipps.Ved avbestilling seinare enn 24 timar før aktiviteten vert kunden belasta 100 prosent av kostnaden.

 

Alle turar har vêrforhold, og vil sette tryggleik og omsyn til hestane fyrst. Dersom turen blir avlyst vil kunden få tilbod om tilsvarande tur ein annan dag, eller refusjon av billetten.

 

Kunden er sjølv ansvarleg for å følgje den instruksane som vert gitt av aktivitetsleiarane. Informer aktivitetsleiaren dersom der er forhold vi bør vere merksam på.

 

Ved å bestille aktivitet hos oss stadfestar du at du ønskjer å vere med på aktiviteten og følgjer dei instruksane som vert gitt. Også at du ikkje er gravid eller påverka av rusmiddel.

 

Barn under 9 år kan ikkje vere med på tur i Hjelmelandsdalen utan at dette er godkjent av våre tilsette.